Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malingsbo-Kloten

Malingsbo-Kloten är ett stort och kuperat barrskogsområde med

campingplatser, fiske- och kanotvatten och vandringsleder. I området finns inga föreskrifter som förbjuder skogsbruk.

I området kan du vandra, paddla och fiska. Det finns flera olika vandringsleder att välja på. Delar av området ingår i Sveaskogs ekopark Malingsbo. Läs mer på deras ekoparkssida för att få veta mer om friluftsliv i Malingsbo-Klotenområdet.

 Ekopark Malingsbo, Sveaskog Länk till annan webbplats.

Läs om Malingsbo-Klotenleden på Smedjebackens kommuns naturkarta.

Naturkartan Smedjebackens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Malingsbo-Klotenområdet har varit ett populärt naturvårdsområde sedan 1970-talet. Även om det pågår skogsbruk i området är området unikt för att det är så stort och obebyggt.

Det är bara mindre delar av Malingsbo-Kloten som har äldre skog med höga naturvärden. Några av de finaste gammelskogarna har skyddats genom att de ombildats till naturreservat. De ingår inte längre i naturvårdsområdet, även om kartan ger det intrycket.

Det är de här naturreservaten:

Gravbergsdalen

Lustigkulle-Rågåstjärn

Slogfallet

Naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten sträcker sig även in i Västmanlands och Dalarnas län.

Malingsbo-Kloten i Örebro län.
Malingsbo-Kloten i Västmanslands län

Ett vindskydd och eldplats vid ett vattendrag

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra åverkan på mark eller växtlighet till exempel genom att gräva upp örter, fälla levande eller döda träd eller skada levande träd genom att bryta kvistar,
 • medföra lös hund på badplatser och andra anläggningar eller på spår och leder,
 • framföra snöskoter eller motorfordon annat än på särskilt markerade skoterleder,
 • framföra motorbåt annat än på anvisade sjöar samt att där framföra motorbåt med högre fart än 5 knop med undantag för särskilt anvisade områden för vattenskidåkning,
 • köra bil eller annat motordrivet fordon annat än på vägar som är upplåtna för sådan trafik. (Vägar som inte är upplåtna är markerade med förbudskylt),
 • ställa upp husvagn över natt annat än på anvisade platser och då högst i två dygn,
 • tälta under längre tid än två dygn på samma plats,
 • göra upp öppen eld annat än på anvisade och särskilt iordningställda eldplatser,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1981
Storlek: 26 490 hektar
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Sveaskog AB, med visst ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Hitta hit

Bra platser att börja utforska området är Kloten, Björsjö eller Malingsbo.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss