Stenskrullen

En gles tallskog i lågt solljus. En av tallarna är riktigt stor med en stam skadad av eld i form av ett brandljud

Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Reservatet består av gammeltallskog på näringsfattig mark. I gamla träd och stubbar kan man se spår efter skogsbränder, som förr var en vanlig naturlig störning i våra skogar, innan människans brandbekämpning blev effektiv.

I Stenskrullen är det tallskog som dominerar och det finns gott om torrakor och gammeltallar.

Skogstypen i reservatet är typisk för hur Särnaskogarna såg ut innan det moderna skogsbruket slog igenom. Skogen är i huvudsak tvåskiktad, vilket betyder att det finns träd av två åldrar. De flesta träd är kring 150 år gamla och sedan är det ett åldersglapp upp till den äldre generationen, där de äldsta träden nått en ålder på 450-500 år! Detta är ett tydligt spår efter forna tiders dimensionsavverkningar. Man avverkade enbart de träd som hade uppnått en viss grovlek, och lämnade träd med mindre omfång. Även fast du kommer att se spår av människans ingrepp i skogen så har den aldrig blivit utsatt för kalhuggning.

Området har också varit utsatt för bränder. Många brutna stubbar, torrved och lågor har spår efter brand i form av kolrester i veden. Levande tallar har som mest tre bränder invallade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 49 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss