Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flygsandfältet vid Dammsjön

Böljande marker med gles tallskog på

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Området kring Dammsjön har stora geologiska värden. Här finns södra Dalarnas bäst utbildade flygsanddyner med tydliga mjuka sanddyner. Den rörliga sandjorden ger en speciell flora och fauna som är anpassad till dessa förhållanden. Här trivs till exempel den centimeterlånga insekten myrlejonslända och mosippa.

Syftet med reservatet är främst att bevara områdets geologiska värde med en speciell flora och fauna. Området ingår som en del av Gustafsfältet som angetts som ett riksobjekt.

Dynfältet är ett tydligt exempel på flygsandsbildningar från tiden närmast efter det att inlandsisen smälte undan för cirka 9 000 år sedan. Området ger en bra uppfattning om hur sanddyner typiskt ser ut. Med vindens hjälp kom sand i rörelse och byggdes upp till dynfält. Dynfältet nyttjas också i stor utsträckning som exkursionslokal vid geologisk undervisning.

Myrlejonsländan

Myrlejonslända (Myrmeleon formicarius) är en 60-80 mm stor nätvinge. Den finns på sandig mark nära tallskog i sydöstra Sverige, på Öland och Gotland. Den färdiga sländan vet vi inte så mycket om.

Den tillbringar första tiden efter kläckning högt uppe i trädkronorna. Larven (myrlejonet) är ett rovdjur och gräver en grop i sanden. Den ligger sen gömd på botten av gropen och lurar på att myror eller någon insekt ska trilla ned i den lösa sanden. Genom att sprätta sand på bytet hindrar myrlejonet denna att komma upp ur gropen. Den suger ur sitt byte med kraftiga käkar. Myrlejonet rör sig baklänges i sanden strax under ytan då den skall göra en ny grop.

Myrlejonet tar två-tre år innan den förpuppas i marken och omvandlas till slända.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon annan än på anvisade vägar,
  • parkera annat än på anvisade platser,
  • tälta.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1980
Storlek: 92 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss