Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fux-Andersknallarna

En gles björkskog i soligt ljusgrönt vårljus.

Fux-Andersknallarna skyddades som reservat eftersom området har brunnit många gånger. Det har lett till att arter som kräver eld för sin fortlevnad finns kvar här. Nu har branden släppts lös igen, för att dessa arter ska kunna fortsätta att finnas här.

Elden är lös!

Lugn! Det ser dramatiskt ut, men det är en planerad naturvårdsbränning. Detta görs i vissa naturreservat för att hjälpa hotade arter på traven.

Efter tidigare bränder växte det upp en tät lövskog här. Lövträden som länge dominerade skogen, har sakta men säkert erövrats av granen. Det åtgärdas genom att de genomförda naturvårdsbränderna, tar kål på just unga granar.

Branden gör stor nytta för många insekter, lavar och fåglar. Redan under den genomförda naturvårdsbränningen ovan, dök den vanliga flatbaggen upp.

Här brann det redan för nästan exakt 100 år sen

De stora lövbestånden har till stor del vuxit upp efter den senaste naturliga branden som härjade i området 1918. Det finns levande tallar med flera brandljud (skador på stammarna där barken vallar in det skadade området) och i stubbar har upp till sex bränder noterats.

Området hyser flera hotade växtarter som är mer eller mindre knutna till sådana här brända områden med mest lövträd, så kallade lövbrändor. Bland annat kan nämnas lunglav, aspgelelav, varglav och violettgrå tagellav.

Fux-Andersknallarna har stora möjligheter att utvecklas till fina hackspettsmarker för flertalet hackspettar. Området ligger i anslutning till gamla häckningslokaler för den starkt hotade vitryggiga hackspetten, vilket ytterligare höjer områdets värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1997
Storlek: 231 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss