Rotensugnet

Rotensugnet ligger inom Älvdalens skjutfält där Rotälven flyter samman med Rällan och Älåsbäcken. Landskapet är dramatiskt med raviner och vattenfall i ett kuperat naturskogsområde.

Ravin med vattenfall

Rällan rinner här i en djupt nedskuren ravin. Rotälven störtar fram i en smal kanjon och bildar ett vattenfall vid en förkastningsspricka strax innan den förenar sig med Rällan. Ytterligare ett vattenfall kan ses i Älåsbäcken strax uppströms sammanflödet med Rotälven. Det finns alltså gott om dramatisk geologi i det här området! 

Skogar som har brunnit

Mellan vattendragen reser sig markanta åsar där det växer en fin tallskog, med spår från tidigare skogsbränder. Den äldsta tallen som hittats här var över 400 år gammal. Skogen i den nordöstra delen av reservatet domineras av gran. Där finns också den äldsta och mest opåverkade skogen, men även tallskogen liknar en urskog, det biologer kallar naturskogsartad.

Vad betyder egentligen sugn?

Reservatet har fått sitt namn efter det vattenfall som Rotälven bildar i området. "Sugn" är ett annat namn för vattenfall på älvdalsmål. I reservatet finns en timmerränna och en dammbyggnad som använts vid flottningen förr.

Ett forsande vattendrag genom en flottningskonstruktion i trä

På fotot syns den timmerränna och dammbyggnad som använts vid flottningen förr i tiden. Samtliga foton på sidan: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller liggande - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda på annat än anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.​

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 54 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss