Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiske i Dalarna

I Dalarna finns en stor variation av fiskemiljöer. Allt från större sjöar och älvar till mindre vattendrag och fiske i dalafjällen. Men tänk på att det inte finns fritt fiske i Dalarna, utan att du alltid behöver skaffa ett fiskekort.

Enheten för vatten på Länsstyrelsen Dalarna arbetar med rådgivning, ekonomiskt stöd och utvecklingsfrågor mot länets fiskevårdsorganisationer och fiskodlare.

Allt fiske utanför Fulufjällets nationalpark och delar av Långfjällets naturreservat naturreservat i dalafjällen administreras av länets fiskevårdsområden.

Fiska i fjällen

Vill du veta mer om fisket i Dalarna eller få veta var du köper fiskekort?

Fiskevattenguide i Dalarna Länk till annan webbplats.

Fiske i Älvdalen Länk till annan webbplats.

Hanteringsområde för signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten har infört ett hanteringsområde för signalkräftor i Sverige. Hanteringsområdet omfattar den del av Sverige där signalkräfta finns etablerad och där den bedöms kunna nyttjas genom fortsatt fiske. Syftet med införandet av hanteringsområdet är att minimera spridning av arten då signalkräftan är bärare av kräftpesten som slagit hårt mot den hotade flodkräftan.

Delar av Dalarna ligger utanför hanteringsområdet. Utanför hanteringsområdet är huvudregeln att hantering, inklusive fiske efter signalkräfta är straffbart. Men i vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta kan fiske tillåtas från den 1 juli 2020 trots att det ligger utanför hanteringsområdet. De utpekade vattnen och villkoren för fisket framgår av föreskrifternas bilaga 2.

Karta över hanteringsområdet för signalkräfta Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta Länk till annan webbplats.

Kontakt