Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiske i Dalarna

I Dalarna finns en stor variation av fiskemiljöer. Allt från större sjöar och älvar till mindre vattendrag och fiske i dalafjällen. Men tänk på att det inte finns fritt fiske i Dalarna, utan att du alltid behöver skaffa ett fiskekort.

Miljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna arbetar med rådgivning, ekonomiskt stöd och utvecklingsfrågor mot länets fiskevårdsorganisationer och fiskodlare.

Allt fiske utanför Fulufjällets nationalpark och delar av Långfjällets naturreservat naturreservat i dalafjällen administreras av länets fiskevårdsområden.

Fiska i fjällen

Vill du veta mer om fisket i Dalarna eller få veta var du köper fiskekort?

Fiskevattenguide i Dalarnalänk till annan webbplats

Fiske i Älvdalenlänk till annan webbplats

Ansöka om tillstånd för fiske efter signalkräfta utanför hanteringsområdet

Havs- och vattenmyndigheten har infört ett hanteringsområde för signalkräftor i Sverige. Hanteringsområdet omfattar den del av Sverige där signalkräfta finns etablerad och där den bedöms kunna nyttjas genom fortsatt fiske. Syftet med införandet av hanteringsområdet är att minimera spridning av arten då signalkräftan är bärare av kräftpesten som slagit hårt mot den hotade flodkräftan.

Delar av Dalarna ligger utanför hanteringsområdet. Utanför hanteringsområdet är huvudregeln att hantering, inklusive fiske efter signalkräfta är straffbart. Men i vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta kan fiske tillåtas trots att det ligger utanför hanteringsområdet.

Karta över hanteringsområdet för signalkräftalänk till annan webbplats

Du kan ansöka om tillstånd för fiske efter signalkräfta utanför det fastställda hanteringsområdet. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 6 mars 2020.

Blankett för ansökan om tillstånd för fiske av signalkräfta utanför hanteringsområdetPDF

Länsstyrelsen gör en bedömning av ansökan och överlämnar denna med ett eget yttrande till Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräftalänk till annan webbplats

Kontakt