Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Fiske i Dalarna

I Dalarna finns en stor variation av fiskemiljöer. Allt från större sjöar och älvar till mindre vattendrag och fiske i dalafjällen. Men tänk på att det inte finns fritt fiske i Dalarna, utan att du alltid behöver skaffa ett fiskekort.

Enheten för vatten på Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar med rådgivning, ekonomiskt stöd och utvecklingsfrågor mot länets fiskevårdsorganisationer och fiskodlare.

Allt fiske utanför Fulufjällets nationalpark och delar av Långfjällets naturreservat naturreservat i dalafjällen administreras av länets fiskevårdsområden.

Fiska i fjällen

Vill du veta mer om fisket i Dalarna eller få veta var du köper fiskekort?

Fiskevattenguide i Dalarna Länk till annan webbplats.

Fiske i Älvdalen Länk till annan webbplats.

Hanteringsområde för signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten har infört ett hanteringsområde för signalkräftor i Sverige. Hanteringsområdet omfattar den del av Sverige där signalkräfta finns etablerad och där den bedöms kunna nyttjas genom fortsatt fiske. Syftet med införandet av hanteringsområdet är att minimera spridning av arten då signalkräftan är bärare av kräftpesten som slagit hårt mot den hotade flodkräftan.

Delar av Dalarna ligger utanför hanteringsområdet

Utanför hanteringsområdet är huvudregeln att hantering, inklusive fiske efter signalkräfta är straffbart. Men i vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta kan fiske tillåtas från den 1 juli 2020 trots att det ligger utanför hanteringsområdet. De utpekade vattnen och villkoren för fisket framgår av föreskrifternas bilaga 2.

Karta över hanteringsområdet för signalkräfta Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss