Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nybrännberget

Tänk om träden kunde tala... Då skulle områdets 450-åriga tallar säkert ha en del att berätta. Förmodligen skulle de berätta om de dramatiska bränderna som härjat här. Och om asparna som intog skogen efter elden, och om alla arter som bor här.

Återkommande bränder syns i tallarnas bark

Skogsbränder har format och påverkat skogarna i dessa trakter långt tillbaka i tiden. Återkommande bränder var förr mycket vanliga. Bränder startade genom åsknedslag och spred sig över stora områden. Många av Nybrännbergets växter och djur är därför anpassade till och beroende av bränder. Här finns gamla tallar i vars bark, skador från upp till fem bränder är synliga. Dessa märken kallas brandljud. Tallar är extra tåliga att motstå brand och här finns träd som är upp mot 450 år gamla. Tänk om de kunde berätta vad de varit med om…

Lövträd intar skogen efter branden

Tack vare just dessa bränder finns här många äldre lövträd, främst aspar. Dessa har växt upp efter en hård skogsbrand då kanske många granar och en del tallar dog. Luckorna som då uppstod kunde asparna växa upp i. Denna stora tillgång på äldre lövträd saknas oftast i modernt brukade skogar. Om inte skogsbränder återkommande härjar i skogen, kommer dessa träd så småningom försvinna och ersättas av barrträd.

Rikligt med fåglar och lavar

Här finns också ett stort inslag av torrakor. Fågellivet gynnas av den rika tillgången på hålträd. Här finns bl.a. hackspettar, slaguggla, pärluggla, svartvit flugsnappare och rödstjärt. Här hittar man hotade och sällsynta lavar som varglav, smalskaftlav och brunpudrad knappnålslav. Även rosentickan och gränstickan förekommer här.

En liten bäck rinner fram genom en skog där marken är full av grön mossa

Foto här och i bildspelet: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar
  • fånga eller insamla djur
  • göra upp eld
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1991
Storlek: 171 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss