Säl

Vatten som silar genom markytan, många lövträd och näringsrik berggrund gör att många sällsynta arter trivs i naturreservatet Säl.

Reservatet ligger i nedre delen av en lång och jämn sluttning från höjderna vid Sönnberget och Byberget. Det gör att marken håller hög fuktighet. Här och var finns torrare partier, källflöden och sumpskog.

Grönsten ger näring

Skogen består till stor del av en frodig granskog där näringsrikt vatten silar genom de övre marklagren utför sluttningen. Berggrunden i Säl innehåller bergarten grönsten. Och det är den som ger översilningsvattnet ett högre näringsinnehåll än markerna omkring som mest består av näringsfattig granit.

Höga naturvärden

Säls naturreservat har höga naturvärden. Här trivs träd av olika ålder och storlek. I reservatet finns också mycket med död ved. Det gynnar framför allt insekter, lavar och mossor. Skogen är också ganska opåverkad av modernt skogsbruk. Översilade granskogar är annars en högproduktiv naturtyp som brukats intensivt och är underrepresenterad bland naturreservat i Dalarna.

Översilade och näringsrika skogar är viktiga för många arter. Det är ingen tillfällighet att den kalkgynnade växten trådfräken finns på flera ställen. Andra arter är till exempel gammelgranslav, ullticka och rynkskinn. Ett stort antal lövträd är också viktigt. Lövträden är koncentrerade till stråk med klibbal, björk och asp.

Besöksinformation

I Säl får du ströva på egen hand då det inte finns några iordningställda anordningar för besökare.

För att besöka reservatet åker du förbi Bröttjärna och svänger sedan in på vägen som går norrut mot Byberget. Längs vägen finns en parkeringsficka och här finns också informationsskylt. Observera att vägen är bommad under tjällossningstider. Då får du parkera vid vägkorsningen och gå ungefär 100 meter längs vägen för att komma till reservatet.


Närbild på blå skylt med vit stjärna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
  • framföra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 22 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss