Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hemus

Närbild på svamp och svampkorg i lavrik tallskog

Foto: Sebastian Kirppu

I denna vackra sandbarrskog finns det meandrande vattendraget Hemulån. Här växer en gammal tallskog där bland annat bombmurkla och knärot har hittats.

Inom området finns Mora skidstadion där starten för samtliga tävlingsspår, elljusspår, motionsspår och leder finns. Vasaloppsspåret som är ett eget naturreservat skär genom hela Hemusområdet.

Hela Hemusområdet ingår i riksintresset Morafälten som utgörs av ett senglacialt isälvsdelta med ett av landets största och vackraste flygsandfält med ryggformade dyner.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • skada marken, levande eller döda träd och buskar eller geologiska naturföremål.
 • använda motordrivet fordon annat än på samfällda vägar. Undantag gäller för skötsel av skog och mark eller anläggningar samt för körning på snötäckt mark med snöskoter och pistmaskin längs markerade leder och spår.
 • parkera fordon eller uppställa husvagn på annan plats än anvisad.
 • rida i för ändamålet ej markerade stigar/vägar.
 • medföra okopplad hund.
 • vintertid till fots beträda preparerade skategator och skidspår.
 • vintertid medföra kopplad hund, förutom i särskilt markerade hund- och pulkaspår
 • göra upp eld annat än på anvisade platser.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förSkidled Skidled

Fakta

Bildades: 2014 av Mora kommun
Storlek: 268 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Mora

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
mora.kommun@mora.se

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss