Skyfallsliknande regn i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Limsjön

Limsjön i Leksands kommun är en grund och näringsrik fågelsjö som ligger nära Leksands centrum. En sju kilometer lång vandringsled gör det möjligt att ta sig runt sjön och tre fågeltorn utgör fina möjligheter till fågelskådning. Området är skyddat som Natura 2000-område.

Vad kan du göra här?

I området finns tre fågeltorn som besökare kan använda för att undersöka den rika fågelfaunan, samt för att blicka ut över sjön. Kikare rekommenderas vid besök i Limsjön. Fågeltorn finns vid Norsbro, Lycka samt i Lima. Ett gömsle finns i bladvassen strax söder om infarten till Leksands centrum. Betesdjur håller strandängarna öppna vid västra och södra delen sjön.

Det södra fågeltornet är anpassat för rullstolsburna. Runt sjön går även en sju kilometer lång vandringsled som är mycket uppskattat av besökare. Fågeltornen och vandringsleden sköts och förvaltas av Leksands kommun.

Förutom ett rikt fågelliv kan man som besökare upptäcka en fin flora, bland annat den blommande orkidén ängsnycklar under juni och juli.

Vad gör platsen unik?

Limsjön är en av Dalarnas förnämsta fågelsjöar med stor betydelse som sträck- och rastplats och även som häcknings- och ruggningsplats.

Ett stort antal fåglar rastar här på sin väg till eller från sina häckningsplatser i norr. Hela 206 arter av Sveriges fågelfauna har noterats i området. Dessutom är sjön en värdefull boplats för arter som ställer speciella krav på sin häckningsmiljö. Det senare gäller främst andfåglar och rallfåglar i sjön samt vadare och gäss på strandängen. Bladvassen, buskagen och strandskogen utgör dessutom viktiga livsmiljöer för olika tättingar, bland annat sångare och hackspettar.

Limsjön är en gammal vik av Österdalälven som efter älvens reglering successivt vuxit igen.
Siljans reglering ledde till att Limsjön under 1900-talet successivt vuxit igen med bladvass, starr och fräken. Men genom en större restaurering samt dämning av sjön kring 1990 återskapades den öppna sjöytan vilket skapat en viktig livsmiljö för så många fågelarter.

I sjön finns även en spännande undervattensflora med sällsynta kransalger med mera. På senare år har vattenväxten vattenaloe börjat breda ut sig i sjön vilket gjort att den för fågellivet viktiga vattenspegeln har minskat. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Leksands kommun och Leksands fågelklubb för att hitta en lösning på hur mängden vattenaloe kan minskas i området.

Bilder i bildspel

Bild över Limsjön: Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Flygbild: Staffan Müller

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är utpekat i EU:s nätverk för värdefulla naturområden Natura 2000.

För dig som besökare till Limsjön finns inga särskilda föreskrifter men som vanligt gäller att du inte ska störa eller förstöra.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: Utpekat som Natura2000-område, bevarandeplanen fastställd 2005.
Storlek: 124,4 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen (naturtypsskötsel) och Leksands kommun (friluftsanordningar)
Natura 2000: Ingår i EU:s nätverk av skyddad natur.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss