Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Granön

Skogsklädd ö sedd från sjön

Granön hyser en blandad natur med skog som inte har berörts av skogsbruk i modern tid. Här finns bitvis gott om död ved och lövträd, vilket bland annat är värdefullt för fågellivet. Ön nås sommartid med båt.

Granön ligger i sjön Väsman och är en av sjöns större öar. Trots att ön är liten är terrängen förhållandevis kuperad. Strax öster om Granön ligger Grankavlen, en mindre ö som också ingår i naturreservatet.

På Granön växer en mosaikartad skog. I vissa delar dominerar granen, i andra tallen. I den sydvästra delen finns det en del lövskog, mest asp och björk men även grå- och klibbal. Skogen har inte berörts av någon skogsskötsel, åtminstone inte i modern tid. Det syns på god tillgång på döda träd, liggande som lågor eller stående som torrträd.

Floran är delvis trivial, med blåbärsris och mossor, men på asparna finns ett rikt vägglavssamhälle. På Grankalven finns den inte så vanliga arten hönsbär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller stenblock.
 • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna, träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar.
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, t ex snöskoter.
 • ankra på samma plats eller angöra vid brygga längre än ett dygn.
 • göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt.
 • medföra okopplad hund.

Utan tillstånd från tillsynsmyndigheten är det dessutom förbjudet att:

 • i undervisnings- eller forskningssyfte insamla växter, djur och naturföremål eller ringmärka fåglar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Bildades: 2006 av Ludvika kommun
Storlek: 13 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Ludvika

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
info@ludvika.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss