Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lejberget

Området består egentligen av tre höjder - Södra Lejberget, Lejberget och Kanraberget. Från de två sistnämnda har man en milsvid utsikt över skogar och tjärnar. Tall- och granskogen i området är gammal och är mestadels opåverkad av skogsbruk. Den varierande miljön med skog, mossar, tjärnar, branter med block och svackor gör att många ovanliga arter trivs här. Ett område med hög biologisk mångfald alltså!

Gammal opåverkad skog

På de karga höjderna växer en gammal, men klen tallskog. De äldsta träden är över 300 år gamla! Längre ned och i svackor övergår skogen i granskog. Nere i Sliphodalen som ligger mellan Kanraberget och Lejberget är det skuggigt och fuktigt på grund av de branta sluttningarna som delvis omger den. Vid Kanrabergets östsluttning finns ett område med mycket asp och andra lövträd. Skogen härstammar troligtvis från en skogsbrand.

Rikt fågelliv

Chansen att springa på orre eller tjäder är stor då stammen av dessa skogshöns är stark i området. I den glesa tallskogen är dubbeltrast och rödstjärt karaktärsfåglar. Andra fåglar du kan träffa på är kungsfågel, tofsmes, talltita, svartmes, domherre och korsnäbb.

Hotade och ovanliga lavar och svampar

Här finns en lång lista med arter som trivs i gamla skogar. Vad sägs om de fantasieggande namnen vedflamlav, brunpudrad nållav, gräddporing eller gammelgransskål? Kanske små och oansenliga, men viktiga för den biologiska mångfalden.

Besök området året om!

Lejberget är värt ett besök under alla årstider. Under vintertid kan det dock vara svårt att komma fram till reservatet då vägarna inte alltid är plogade.

Bäst närmar man sig området från vägen i väster. Här kommer man snabbt upp på Lejbergets höjder och kan njuta av de fina myrarna och skogarna. Lejbergstjärnen är en vacker plats som inbjuder till besök och här kan du säkert hitta en bra plats för att slå​ upp ett tält. Både Kanraberget och Lejberget bjuder på storslagen utsikt om vädret är rätt. Från Kanraberget har man bland annat en magnifik utsikt över Lejen och det omgivande landskapet. Det finns gott om svamp och bär i området på sensommaren och hösten.

Samtliga foto: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen Dalarna

Utsikt från en höjd över ett skogslandskap

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större (fler än 100 deltagare) organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 636 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss