Vattholmsskären

Blå himmel och blått hav och små skär i vattnet

Foto: Leksands kommun

Vattholmsskärens naturreservat består av fyra små kobbar som sticker upp ur Siljans vatten. Här häckar trutar och tärnor och skären är därför viktiga att skydda. Men det har också ett stort värde som barnkammare åt fisken i sjön.

Väldigt små öar skapade av isen

Vattholmsskären är ett grund i Siljan som består av grus i olika fraktioner. Materialet har transporterats hit med hjälp av inlandsisen och utgör i dag en relativt stationär och stabil massa.

Fågel och fisk gillar skären

Vattholmsskärens främsta biologiska värden är som fågellokal. Förutom att de är viktiga som häckningsplats för fågellivet, är skären också en bra rastplats för främst olika fågelarter som normalt tyr sig till mer marina miljöer. Här har man sett både storskarv, havsörn, strandskata, kustsnäppa och roskarl. Området är också särskilt viktig som reproduktionslokal för fisken i Siljan. 

Förr förekom flottning av virke

Vattholmsskären, samt den intilliggande Vaverön, var tidigare värdefulla platser främst för den flottningsverksamhet som upphörde på 1970-talet. Vaverön var övernattningsplats för flottningspersonalen och utgjorde ett fundament för de flottningsbåtar som drog in virket över sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...
  • landstiga på skären från och med 1 april till 15 augusti

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017 av Leksands kommun
Storlek: 40 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss