Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravbergsdalen

En man står i en ravin i skogen där flera träd har fallit och ligger huller om buller.

Foto: Uno Skog, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dalen består av en 600 m lång förkastningsspricka. I botten finns ett liten orörd granskog. Ovanför sprickan växer en blandskog.

Spricka skapad av jordskorpans rörelser

Gravbergets förkastningsspricka bildades för länge sedan under en händelserik period i jordens geologiska historia. Kraftiga rörelser i jordskorpan gjorde då att stora sprickor bildades i urberget. Under årmiljonerna som gått sedan sprickan i Gravberget bildades har den vidgats av vittring och erosion. Sprickdalen är idag som mest 10 meter djup och 5-10 meter bred.

Gamla granar gödda av gabbro

I naturreservatet växer gammal barrskog med gran och tall. Tallarna är runt 200 år gamla. Träden är stora och pampiga och vegetationen något rikare än i omgivningarna eftersom berggrunden består av gabbro. Det är en basiskt bergart som tillför näring till jordarna. I skogen finns gott om murkna, omkullfallna trädstammar – lågor – och stående döda träd – torrakor.

Myllrande liv efter döden

Den murkna veden är värdefull för skogens mångfald av växter och djur. Mellan 6000 och 7 000 av Sveriges skogslevande arter är beroende av död ved under någon del av sitt liv. Många av dessa vedlevande arter är svampar. I naturreservatet kan du lätt hitta de vanliga tickorna fnöskticka, violticka och klibbticka. Ett tränat öga kan även upptäcka sällsyntheter som ullticka och gräddticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • köra motordrivet fordon i terrängen.
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 9 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss