Bispbergs klack

Från toppen på Bispbergs klack har du en vidunderlig utsikt. Du ser slätter med bördiga åkrar, gårdar och djur och skogar däremellan. Berget är inte bara speciellt för utsiktens skull. Det är även ett praktexempel på ett sydväxtberg. Det är ett berg som vetter mot söder och därför bibehåller värme länge. Det gör att här finns en annorlunda flora som annars skulle kräva ett sydligare klimat.

Jätten på slätten

Som en jätte reser sig berget över det omgivande slättlandskapet. Bergsmassivet består av tre höjder: Jätteklacken, Bispbergs klack och Griggers klack. Högst av de tre är Bispbergs klack, hela 315 meter över havet. Härifrån kan man vid klart väder se ända till hoppbackarna i Falun, till Kupolen i Borlänge och gruvlavarna i Garpenberg. Utsiktsplatsen har varit ett populärt utflyktsmål sedan lång tid tillbaka.

Berget lagrar värme

De sydostvända klippväggarna ger lä för kyliga nordanvindar. De massiva bergsbranterna lagrar värme över natten. Lokalklimatet vid berget är därför mildare än i omgivningen och gynnsamt för en rad värmekrävande växter, mossor och lavar. Sådana berg kallas av botanister för "sydväxtberg". Våckelberget, Hykjeberg, Tansvägga och Tvärstupet är andra sydväxtberg i Dalarna.

Vid foten av berget växer ädellövträd som är typiska för sydväxtberg. I reservatet finns också Dalarnas enda och landets nordligaste växtplatser för stenros och backförgätmigej. Stinknäva, getrams och sötvedel är andra värmeälskande växter med nordliga utposter här i området.

Störningskänsliga fåglar ger tillfälligt förbud

I de otillgängliga stupen trivs störningskänsliga fåglar. Vissa år häckar den vackra pilgrimsfalken i branterna. Visste du att en störtdykande pilgrimsfalk kan flyga 320 km i timmen och kallas ibland för världens snabbaste djur. Berget har också varit ett tillhåll för berguven, Dalarnas landskapsdjur. När störningskänsliga fåglar häckar i branterna,
införs ofta tillträdesförbud på vissa delar av berget. Branternas rika och störningskänsliga växt-och djurliv är också orsaken till klättringsförbudet som gäller i stora delar av reservatet.

Utsikt över gårdar, odlingsmark och skogar

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada mark, berg, block eller sten,
 • skada växande eller döda - stående eller liggande - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, vedsvampar och lavar,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • tälta,
 • fånga eller insamla djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning,
 • klättra i bergsbranten vid Griggers klack inom område utmärkt med lodrät rastrering på kartan nedan,
 • klättra i bergsbranter vid Jätteklacken inom område utmärkt med vågrät rastrering på denna kartaPDF.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 54 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000