Tandövala

Tandövala har kallats Sveriges sydligaste fjäll. Det är ett höglänt område där växligheten är artfattig. Tandövala är - för att vara så långt söderut i landet - ett ovanligt opåverkat vildmarksområde som är rikt på upplevelser.

Tandövala är en vard

Fjäll är kanske lite fel ord att använda när det gäller Tandövala. Mer riktigt vore det att omnämna det som en vard. En vard är ett högt berg i skogslandet som är delvis beskogade och delvis kala, beroende på klimat och skogsbränder.

De sydligaste fjällväxterna i landet?

Vegetationen präglas av magra och artfattiga växtsamhällen, men i bäckravinerna finns en artrik ängsgranskog. Höjderna har små områden med fjällvegetation. Där finns flera växter som här har sin sydligaste förekomster i landet, till exempel krypljung, ripbär och fjällven. Tack vare hög luftfuktighet i skogen finns här mossor och lavar och rikligt med olika skägg- och tagellavar. Ett rikt djurliv finns här, med bland annat mård, hermelin, björn, lo, varg och järv. I den äldre barrskogen trivs tjäder, orre, järpe och hackspettar, olika rovfåglar och ugglor.

Mänskliga spår i form av bränder och fäbodar

Tandövala har genom tiderna påverkats av människan. Det finns i området gamla fäbodar som vittnar om fäboddriften. Spår efter äldre avverkningar finns, men även partier där avverkningsrester saknas. En annan faktor som påverkat skogstillståndet är elden. Rester efter gamla skogsbränder går att finna på flera ställen.

Varden på väg att försvinna?

Forskning tyder på att trädgränsen håller på att flyttas längre upp. Så även här, vilket kan innebära att de sista öppna topparna på varden kanske inom några år är helt skogsklädda. Läs mer om det i Länsstyrelsens rapport "Trädgränsen i dalafjällen"

Foton: Anki Alfredéen och Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen Dalarna

Utsikt från Tandövala

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • gräva upp växter eller ta bort mossa och lav, fånga eller insamla djur,
  • köra motordrivet fordon i terrängen
  • flyga med luftfarkost på lägre höjd än 300 meter samt att landa inom området.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 1982
Storlek: 3498 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.