Romberget

Gles tallskog med gråvit renlav på marken

Romberget ligger några kilometer öster om Leksand, där ett dramatiskt landskap breder ut sig. Från Rombergets topp, där man har en vacker men något trädskymd utsikt mot Insjön, går reservatet nedför en brant ravin med en våtmark och sen vidare norrut över Bodbergets sluttningar.

Gamla skogar med sällsynta arter

Skogen uppe på Romberget består av en gles tallskog på hällmarker. Träden är gamla, omkring 200 år gamla, med enstaka individer på en ålder upp till 350 år. Överallt finns det spår efter bränder även om det här och var finns fuktigare stråk med bördigare mark. I hela området är det rikligt med död ved. I denna har flera sällsynta svampar funnit sig en bostad. Till exempel hittar man här ullticka och rosenticka. Den sistnämnde känns igen på dess rosa färg. Här finns också den sällsynta och starkt hotade blåtryffeln, som faktiskt fått ett eget åtgärdsprogram av Naturvårdsverket, där det framgår vilka åtgärder som behövs för att den ska kunna överleva. En av åtgärderna är naturligtvis att skydda den skog den finns i, vilket nu har gjorts i och med att Romberget har blivit naturreservat.

En liten men ändå intressant geologisk formation

I norra delen av området går en 2,5 km lång sprickdal i riktning mot Åsledsberget. I huvudsak består den av en några meter hög bergvägg, men på några ställen bildar den en dubbelsidig, smal sprickdal med jämna och lodräta bergytor. Den har bedömts som geologiskt intressant för dalaförhållanden främst tack vare dess längd och nivåskillnaden.

Samtliga foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 116 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.