Lilla Älgberget

Talltoppar

I denna lilla naturskog finns många intressanta arter. Området ligger i anslutning till domänreservatet Älgberget som finns på andra sidan länsgränsen.

Många döda träd och sällsynta lavar

Den västra sluttningen av Älgberget har delvis brant hällmarksskog med mycket stenblock. Här finns många döda träd, antingen liggandes på marken som lågor, eller stående som torrakor. Många av dessa är asplågor. Ett mindre antal gammeltallar finns i brantens övre del.

I den östliga delen växer en drygt 150 årig granskog med inslag av tall, björk och asp på en rasbrant som vätter åt sydväst.

Spår av avverkningar är få och från äldre tid. En yxhuggen gammal stubbe är helt genomkolad av en skogsbrand för kanske 150-200 år sen.

Här finns många sällsynta och ibland hotade lavarter. Till exempel kan brunpudrad nållav, läderlappslav och kortskaftad ärgspik nämnas.

Friluftsliv

Inga anläggningar finns i området i dagsläget. Parkering för ett par bilar är möjligt på skogsbilvägen närmast reservatet. Lilla Älgberget erbjuder möjligheten att uppleva en naturskog med tillhörande typiska arter. Information om reservatet och vilka föreskrifter som där gäller kommer att finnas på en informationstavla i anslutning till området.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark.

Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd från Länsstyrelsen:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Leif Helldal

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250338

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 5 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.