Lämåsen

Lämåsens naturreservat ligger vackert vid Busjöns södra strand. Det är en del av Äppelboåsen, som är en rullstensås.

På åsen växer en gles tallskog. I området finns ett antal byggnader som används varje år under en helg för bygdespelet Trollbröllopet.

Ett litet hus nedanför åsen med grönt gräs framför och träd på sidan

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1978
Storlek: 3 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen