Närsberget

Skog

När du vandrar i Närsbergets naturreservat befinner du dig i en mycket artrik skog. Trots att reservatet endast är 63 hektar stort och bara några hundra meter brett finns här en stor variationsrikedom bland träden. I de fuktigare partierna växer granskog och mindre stråk med lövskog. Tallskog breder ut sig på ljusa, torra tallryggar.

Reservatet ligger i en småkuperad bergssluttning med fukthål, moränknölar och storblockiga partier. Här finns många skrymslen och vrår som nyttjas av olika arter. Några av dessa är rosenticka, asphättemossa, lunglav, stuplav, grönpyrola och nattviol.

En liten skogsbäck, Orslan sneddar genom reservatet och i den norra delen ligger Nastutjärn. Här finns både abborre, gädda och mört. På omgivande småmyrar blommar skvattram, rosling och hjortron.

Har du tur kan du få syn på tjädern som spelar i tallskogen eller lavskrikan, som har sin södra utbredningsgräns här vid Närsberget. Den trivs i skogar med mycket lav på träden. En vårdag kanske du ser den tretåiga hackspetten fullt upptagen med att dricka sav från en granstam. Här finns också järpe, den minsta av skogshönsen, med sin karaktäristiska tunna vissling.

Närsberget beslutades 2003 men utökades 2017 och består nu av drygt 74 hektar.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2003/2017
Storlek: 74 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen