Väsjön

Mager tallskog med lavar

Detta är ett mycket vackert och särpräglat naturskogsområde.

Skogen domineras av tall med inslag av gran och vårtbjörk. Dessutom förekommer vindfällen, lågor, hålträd och mycket gamla brandstubbar som avverkats med yxa.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • framföra motordrivet fordon, dvs även snöskoter
  • fånga eller samla in djur, till exempel insekter
  • klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter
  • elda
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1997
Storlek: 7 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000