Våckelberget

Två barn sitter på en klippa med en milsvid utsikt framför sig. Tallar i förgrunden och skogar och sjöar bortåt horisonten.

På toppen av Våckelberget passar det bra att ta en paus. Njuta av matsäcken och den vidunderliga utsikten. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över skogslandskapet runtom. Du ser sjöar som små pölar och bilar och hus blir som miniatyrer. Det här berget är speciellt. Det sparar värmen från solen, vilket utnyttjas av speciella växter.

Våckelberget är ett sydväxtberg

Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida, som vetter mot söder, öster eller väster. De soluppvärmda berghällarna bibehåller solens värme. Det ger ett gynnsamt klimat speciellt på hösten och våren. Här kan man till exempel hitta lind, lönn och hassel, myskmadra, stinknäva, hässlebrodd, getrams och kungsljus. Alla dessa är mer vanliga längre söderut i landet och finns kanske inte ens i närheten. Hur kommer det sig?

Växter kvar här från en svunnen tid

Dessa sydliga arter borde egentligen inte klara sig så här långt norrut på grund av klimatet. Att de trots allt finns här, beror på att de har "lämnats kvar" efter en varmare period. Förutom värmen i berget finns det en sak till, som gör det gynnsamt att växa här. Näringstillgången är nämligen också god. Här sipprar näringsrikt vatten ner längs branten. Det blir helt enkelt som ett litet växthus här, med inbyggd vattning inklusive näringslösning! Den speciella miljön på ett sydväxtberg kan också göra att insektsfaunan gynnas. På Våckelberget är inte denna så framträdande, men några rariteter finns. Här kan man till exempel se den vackra violetta guldvingen.

Besökare vill till toppen!

För många besökare är det toppen av berget som lockar. För att komma upp på platån - där man har den vackra utsikten - finns det trappor iordningsställda för besökarna. Många trappsteg är det och trött i fötterna blir man... Men när man väl är uppe får man en fin belöning, i form av den underbara utsikten. Men var försiktig när du besöker området med barn. Det finns inga räcken uppsatta.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar.
  • fånga eller insamla djur
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart
  • framför motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning
  • göra upp eld
  • bedriva bergsklättring.

Serviceinformation

  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1931/1991
Storlek: 11 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000

Tillträdesförbud

Från 27 april till 31 juli är det förbjudet att gå upp till utsiktsplatsen på Våckelberget.

Du är välkommen att besöka Lunden / Trollträdgården nedanför bergsbranten, men tyvärr får du inte gå upp till utsiktspunkten.

Det är viktigt att du håller dig utanför det område som är markerat med skyltarPDF och rödgula snitslar fram till och med 31 juli.

För mer information kontakta Johanna Malmgren, 010-225 03 50