Mångsbodarna

Reservatet består av området runt Kvarnbäckens gamla vattenkraftsanläggningar.

Sammanlagt finns det tolv skvaltkvarnar, ett sågverk och ett hyvelhus. Naturen inom området skiljer sig från den omgivande tallheden genom det stora inslaget av gran, sälg och björk.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • elda,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1982
Storlek: 4 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen