Storheden

Gles tallskog med mycket lavar på marken

Storheden är ett område med grova, gamla tallar, ett så kallat tallhedsområde. Här växer det lummer, renlav och några mossor. Reservatet är ett mycket betydelsefullt friluftsområde där stigar och skidspår går kors och tvärs.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark och vegetation,
  • störa djurlivet,
  • göra upp eld,
  • köra motordrivet fordon.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Skidled Skidled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2001 av Leksands kommun
Storlek: 4 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se