Trolldalen

I Trolldalen kommer naturen, historien och sagans värld nära. Här finns raviner, branter och en trolsk skog. Området formades under istiden för 9 500 år sedan. Då smälte den väldiga issjön i Västerdalarna undan och skar en 200 meter lång öppning genom landskapet. Ravinerna skapar ett bra klimat för olika växter. Här trivs de ovanliga blommorna myskmåra och underviol.

Trollens värld är nära här

Det är lätt att förstå att den vilda naturen i Trolldalen, har gett upphov till sägner – här har trollen sitt tillhåll. I den östra bergsbranten finns ett stenvalv, som går under namnet Trollkyrkan. Det är ingången till trollens värld. Men egentligen har det för länge sedan funnits ett silverbrott vid denna plats och valvet är rester från brottet. Fortsätter du uppför trapporna kommer du till den 40 meter branta Ättestupan, där det sägs att många gamlingar kastade sig utför.

Flacka ängsmarker och djupa raviner

Det som först möter dig är den flacka delen av dalgången, med öppen ängsmark. Bortanför dessa vidtar rasbranter, med i det närmaste lodräta bergsväggar, ner mot den plana ravinbottnen. Här finns områdets mest intressanta flora med myskmåra, trolldruva och skuggviol. Här finns även vårärt, springkorn, dvärghäxört och hässlebrodd. Alla dessa trivs i den skyddande miljön som ravinen utgör.

Plocka tranbär eller fotografera orkidéer

Längst västerut i dalgången ligger Kärrsjön, eller Trolltjärn som den också kallas. Sjön är omgiven av ett sviktande gungfly. Där växer det sileshår, som med sina klibbiga blad fångar flugor till mat. Här kan du plocka mogna tranbär under gynnsamma höstar. Myren övergår österut längs bäcken, till ett artrikare kärr. Här växer orkidéerna ängsnycklar, tvåblad och myggblomster. Alla orkidéer är fridlysta och får inte tas från platsen. Ska du ta något – ta kort med din kamera, för orkidéer är underbart vackra blommor. Särskilt på nära håll.

Vandra upp och ner och vila vid vattnet

I reservatet finns flera leder att välja mellan. Vissa av dem är mycket kuperade, men då har du å andra sidan ofta hjälp av trappor. Det finns också två raststugor och flera vindskydd, där det är trevligt att stanna till och fika. En rastplats ligger alldeles intill den porlande Trollbäcken.

På reservatsskylten som finns under "Mer information", kan man se på ett ungefär hur långa lederna är. Längst ned på kartan finns en skala. Men tänk på att många av dem går upp och ned för branterna, så där är det kanske inte längden som påverkar orken!

En skylt med texten Trollkyrkan framför öppningen i berget, som är som en gång.

Här vid Trollkyrkan är det brant, så det är tur att det finns trappor upp till den. Genom Trollkyrkan är svårt att gå för man tappar lätt fotgreppet i stenskramlet, så håll er på trappan. Samtliga foton på sidan: Henny Sahlin, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 • uppställa hus- eller släpvagn,
 • tälta,
 • beträda valvet vid Trollkyrkan,
 • medföra ej kopplad hund,
 • plocka blommor, gräs, mossor och lavar,
 • anordna orienteringskontroller,
 • framför motordrivet fordon,
 • rida.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 1984
Storlek: 65 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.