Backmon

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Området som till större delen består av olikåldrig lövskog är beläget på sluttningen ner mot Dalälven strax sydost om Djurås by.

Aspar och alar och många döda träd

Området ligger delvis i en sänka i sedimentplatån mellan Iftängsjön och Djurmosjön. Sänkan påminner om en ravin och är fuktig i botten med rikligt av grova aspar och död lövved. Nedanför sänkan sjunker marken ner mot Dalälven där en platå har bildats. På platån finns ett område med grov gråal.

Omtyckt strövområde med leder och vindskydd

Backmon är gammal inägomark som tidigare har varit uppodlad. Inom området finns det ett par små inägor kvar. Närmast älven finns det en gammal ängslada. Området är ett omtyckt strövområde för befolkningen i Djurmo och Djurås. Vandringsleden mellan Djurmo och Djurås går längs den norra reservatsgränsen. Det finns vindskydd vid reservatets östra och västra gränser.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar,
  • fånga eller insamla djur,
  • köra fordon i terrängen
  • plantera främmande djur- eller växtart
  • ha med lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildades: 2002 av Gagnefs kommun
Storlek: 15 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se