Storheden

Gles tallskog med mycket lavar på marken

Storheden är ett område med grova, gamla tallar, ett så kallat tallhedsområde. Här växer det lummer, renlav och några mossor. Reservatet är ett mycket betydelsefullt friluftsområde där stigar och skidspår går kors och tvärs.

Serviceinformation

  • Stig
  • Skidled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2001 av Leksands kommun
Storlek: 4 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand