Jätteberget

Två stora stenblock

Flyttblock i Jätteberget. Foto: Ingrid Andrén

I naturreservatet Jätteberget väntar ett riktigt vildmarksäventyr. Här finns ett helt system av grottor, som bland annat kan nås via en stege. Kring berget ligger en orörd trollskog med sällsynta växter och djur.

Fasaskogen

Reservatet består av en mosaik av gammelskogar och myrmarker och ligger i en del av Kilsbergen som är extremt rik på stora block. Sedan gammalt kallas trakten för Fasaskogen, men reservatet är allt annat än fasansfullt. Skogen kan snarast beskrivas som en trolsk sagoskog, med grova träd som i många fall är helt draperade av olika hänglavar.

Läs mer om Fasaskogen

Flyttblock och blockgrottor

En vandring längs Jättebergets sydsida leder förbi lodräta bergssidor, genom smala sprickor och under valv bildade av stora block som står lutade mot varandra. Själva grottsystemet nås från platån, där man bland annat kan nå ner i en 14 meter lång gång via en stege. Grottorna har uppstått genom sprickbildning och förskjutningar i berget. Gångarna är sammanlagt 80 meter och systemet av grottor är därmed länets största. Enligt en gammal sägen bor jätten Diger i grottorna.

Gammelskogens arter

Den besvärliga och blockrika terrängen har bidragit till att området klarat sig undan skogsbruk. I reservatet finns därför flera sällsynta arter som missgynnas av modernt skogsbruk. På undersidan av grova granlågor växer till exempel svampen blackticka, som är en riktig urskogsart. Bland fåglarna kan man stöta på den sällsynta tretåiga hackspetten, som är knuten till skogar med stort inslag av gamla och insektsangripna barrträd. Nattskärra, pärluggla och tjäder är andra fåglar som häckar i reservatet.

Rosling och kallgräs

Myrarna är näringsfattiga med en sparsmakad växtlighet av vitmossor, rosling, kallgräs och olika starrarter. Ute på Lomtjärnsmossen växer den rosablommande och lite spretiga klockljungen. Det är en art med västlig utbredning som här förekommer på en östlig utpostlokal. I myrkanterna kan man hitta orkidéerna jungfru Marie nycklar och korallrot.

Tillgänglighet

En markerad stig finns i reservatets norra del, som även tar dig runt Sågsjön. Från parkeringen leder en markerad stig söderut mot Jätteberget, där det även finns rastplats och grillplats.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • ta bort eller skada döda träd eller träddelar,
  • organisera tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande utan länsstyrelsens tillstånd,
  • elda annat än på anvisad plats utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Degerfors

Bildat år: 2009 (delar av reservatet ingick i naturreservatet Lomtjärnsmossen vilket bildades 1996 och upphävdes 2009)

Areal: 165 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240162 Jätteberget samt SE0240065 Lomtjärnsmossen

Beslut bildande naturreservatet Jätteberget Pdf, 1.2 MB.

Skötselplan naturreservatet Jätteberget Pdf, 28.4 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240162 Jätteberget (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bevarandeplan för Naturra 2000-området SE0240065 Lomtjärnsmossen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Karlskoga, åk söderut längs Möckelns östra strand. Vid Östervik, ta av mot ”Ölsdalen”. Följ därefter skyltar mot Jätteberget.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön. Paddla, tälta gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss