Lunnedet

Naturreservatet Lunnedet är ett kommunalt naturreservat som består av ett uppskattat friluftsområde nordväst om Karlskoga. Terrängen inbjuder till rekreation i form av skidåkning, bär- och svampplockning, bad, skogspromenader och mycket mera.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • Köra motorfordon annat än på anvisade vägar och parkeringsytor
 • Ta med okopplad hund
 • Tälta eller ställa upp husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • Rida annat än på vägar upplåtna för motortrafik och eventuellt anvisade leder
 • Fiska på annat sätt än med handredskap
 • Lämna kvar snitselmarkeringar för tillfälliga spår eller orienteringskontroller efter genomförd aktivitet
 • På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 1987
Areal: 158 ha
Markägare: Karlskoga kommun
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Karlskoga kommun

Beslut och skötselplan naturreservatet LunedetPDF

Karlskoga kommun sköter reservatet

Naturreservatet Lunnedet förvaltas av Karlskoga kommun. Det innebär att det är kommunen som sköter anordningar som stigar, rastplatser m m i naturreservatet.

Mer information om Lunnedet (Karlskoga kommun)länk till annan webbplats

Kontakta Karlskoga kommun,
telefon: 0586 - 610 00