Lunnedet

Naturreservatet Lunnedet är ett kommunalt naturreservat som består av ett uppskattat friluftsområde nordväst om Karlskoga. Terrängen inbjuder till rekreation i form av skidåkning, bär- och svampplockning, bad, skogspromenader och mycket mera.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • Köra motorfordon annat än på anvisade vägar och parkeringsytor
 • Ta med okopplad hund
 • Tälta eller ställa upp husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • Rida annat än på vägar upplåtna för motortrafik och eventuellt anvisade leder
 • Fiska på annat sätt än med handredskap
 • Lämna kvar snitselmarkeringar för tillfälliga spår eller orienteringskontroller efter genomförd aktivitet
 • På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 1987
Areal: 158 ha
Markägare: Karlskoga kommun
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Karlskoga kommun

Beslut och skötselplan naturreservatet Lunedet Pdf, 3.6 MB.

Karlskoga kommun sköter reservatet

Naturreservatet Lunnedet förvaltas av Karlskoga kommun. Det innebär att det är kommunen som sköter anordningar som stigar, rastplatser m m i naturreservatet.

Mer information om Lunnedet (Karlskoga kommun) Länk till annan webbplats.

Kontakta Karlskoga kommun,
telefon: 0586 - 610 00