Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gökhults groddammar

Gökhults groddammar är ett kommunalt naturreservat som ligger nordväst om Fjugesta tätort och består av ett skogsområde samt tre dammar. Områdets nordliga och västliga delar domineras av lövsumpskog och den sydöstra av blandskog. I områdets västra del finns en större damm och i dess närhet ytterligare två mindre dammar, som alla används flitigt av groddjuren i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan.
 • Störa djurlivet.
 • Göra upp eld.
 • Tälta.
 • På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller cd-spelare.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch. skylt, inskrift eller där jämförlig anordning.
 • Utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål
 • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar.
 • Utan samråd med bygg- och miljönämnden utföra undersökning och forskning.
 • Utan förvaltarens tillstånd fånga eller bedriva insamling insekter eller andra evertebrater.
 • Utan förvaltarens tillstånd plocka eller bedriva insamling av mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2004

Areal: 1,5 hektar

Markägare: Lekebergs kommun

Reservatsbildare: Lekebergs kommun

Förvaltare: Lekebergs kommun

Hitta hit

Kontakt

Lekebergs kommun sköter reservatet

E-post till Lekebergs kommun

Telefon 0585-487 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss