Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vissbodamon

Tallskog med lavar och mossor på marken

Vissbodamon. Foto: Astrid Andersen.

Naturreservatet Vissbodamon utgör en del av det vidsträckta sandfält som avlagrats intill Hallsbergsåsen, den rullstensås som ligger strax öster om reservatet. Då området höjde sig ur havet efter istidens slut bearbetades sanden av vinden och stora dyner bildades.

Sanddyner

I reservatets södra del finns en lång, tolv meter hög sanddyn. Dessutom finns flera lägre dyner formade som kullar. På den torra, sandiga marken växer mest tallskog med lavar. Den lilla späda linnéans krypande stjälkar bildar mattor, och tillsammans med många olika lavar och mossor täcker den markytan på torrare delar av området.

Mosippa

Blåbär, odon och lingonris är det gott om på lite fuktigare platser. Den sällsynta och fridlysta cypresslummern växer på några platser. Här finns också ett litet bestånd av den sällsynta mosippan. Den var vanligare förr i reservatet men har konkurrerats ut av mossa och blåbär. Den kräver blottlagd jord eller brända ytor för att fröna ska gro. Nu pågår försök att ta bort mossa och elda på vissa platser i reservatet, för att blottlägga jord och om möjligt få mosippan att öka i antal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra upp eld
 • göra åverkan på mark- och ytformer
 • plocka blommor eller genom plockning, frötäkt, eller uppgrävning skada områdets växter
 • framföra motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats och angiven tid på dygnet
 • tälta eller ställa upp husvagn över natt
 • rida eller cykla
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat: 1962 (3,5 ha), gränsändring 1978, utvidgat 1984 (9 ha)

Areal: 13 hektar

Markägare: Sveaskog AB och enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Vissbodamon Pdf, 1.4 MB.

Hitta hit

Åk riksväg 50 från Brändåsen mot Åsbro. Strax efter skylt ”Kassmyra” går liten väg in till höger, precis före kommuninfotavla. Parkering och liten slinga finns.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss