Midsommarberget

Utstickande svamp på trädstam

Tallticka. Foto: Kjell Store

Midsommarberget är ett kommunalt naturreservat som ligger i centrala Laxå. Här möter du en tallskog med imponerande ålder och såväl grova, pansarbarkade som knotiga och envisa träd. Vandra runt på stigarna samtidigt som du andas in den söta doften av solvarm tall, och håll utkik efter talltickan på tallstammarna! 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten
 • eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon, båt eller annan farkost, gäller dock ej elektrisk rullstol
 • och dylika hjälpmedel,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna
 • träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet,
 • utan kommunens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan kommunens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan kommunens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Laxå

Beslutsår: 2022

Areal: 5,5 hektar

Markägare: Laxå kommun

Reservatsbildare: Laxå kommun

Reservatsförvaltare: Laxå kommun

Hitta hit

Naturreservatet Midsommarberget ligger mitt i centrala Laxå.

Kontakt

Laxå kommun

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss