Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hökhöjden

Utsikt från höjd över skogslandskap

Foto: Hällefors kommun

Hökhöjden är ett kommunalt naturreservat som består av ett stort barrskogsområde skyddat för rekreation och friluftsliv. Området domineras av blåbärsgranskog med inslag av våtmarker samt rester av gammal odlings- och betesmark. Skogen genomkorsas av stigar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • rida eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 • tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats
 • lämna kvar snitselmarkeringar för tillfälliga spår eller orienteringskontroller efter genomförd aktivitet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida annat än på vägar upplåtna för motortrafik och eventuellt anvisade platser

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 1976

Areal: 245 hektar

Markägare: Hällefors kommun

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Hällefors kommun

Beslut bildande naturreservatet Hökhöjden Pdf, 844 kB.

Skötselplan naturreservatet Hökhöjden Pdf, 4.9 MB.

Hitta hit

Hällefors kommun sköter reservatet

Naturreservatet Hökhöjden förvaltas av Hällefors kommun. Det innebär att det är Hällefors kommun som sköter anordningar som stigar, vindskydd, rastplatser m m i naturreservatet.

Hökhöjden (Hällefors kommun) Länk till annan webbplats.

Kontakta Hällefors kommun telefon: 0587-55 00 00


Kontakt

Hällefors kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss