Hökhöjden

Hökhöjden är ett kommunalt naturreservat som består av ett stort barrskogsområde skyddat för rekreation och friluftsliv. Området domineras av blåbärsgranskog med inslag av våtmarker samt rester av gammal odlings- och betesmark. Skogen genomkorsas av stigar.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • rida eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 • tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats
 • lämna kvar snitselmarkeringar för tillfälliga spår eller orienteringskontroller efter genomförd aktivitet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida annat än på vägar upplåtna för motortrafik och eventuellt anvisade platser

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Hällefors kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 1976
Areal: 245 hektar
Markägare: Hällefors kommun Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Hällefors kommun

Beslut bildande naturreservatet Hökhöjden Pdf, 844 kB.

Skötselplan naturreservatet Hökhöjden Pdf, 4.9 MB.

Hällefors kommun sköter reservatet

Naturreservatet Hökhöjden förvaltas av Hällefors kommun. Det innebär att det är Hällefors kommun som sköter anordningar som stigar, vindskydd, rastplatser m m i naturreservatet.

Hökhöjden (Hällefors kommun) Länk till annan webbplats.

Kontakta Hällefors kommun telefon: 0587-55 00 00