Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Getaryggen

Stig genom skog på långsmal åsrygg

Getaryggen. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Getaryggen består av en mindre del av Bosjöåsen, en 18 kilometer lång rullstensås som sträcker sig utmed länsgränsen. Den bildades av en isälv i samband med att inlandsisen smälte. Just denna del har en tydligt markerad profil, en så kallad getryggsås. De torra rullstensåsarna blev ofta tidigt använda som naturliga färdvägar. Stigen utmed åsen är en del av Bergslagsleden och Munkastigen.

Getaryggen – en del av Bosjöåsen

Getaryggen är en liten del av ett längre stråk av åsar mellan Ullasand vid Vättern till Bomberget vid Grytsjön. Bosjöåsens förlängning norrut sträcker sig genom ett annat naturreservat, Kråksjöåsen-Kojemossen. Åsarna utgör gränsen mellan Svealand och Götaland såväl som mellan Örebro och Västra Götalands län. Rullstensåsar har alltid varit av stor betydelse för människan. Att de är torra och lättframkomliga gör dem lätta att färdas på. Stigen på denna rullstensås utgör en del av Munkastigen, en medeltida pilgrimsled mellan Riseberga kloster och Vättern. På andra sidan Vättern fanns klostren Vadstena och Alvastra.

Ett minne från inlandsisens tid

När inlandsisen började smälta bildades stora mängder vatten. som forsade fram i jättelika isälvar inuti och under isen. Framme vid iskanten minskade vattnets hastighet och bärkraft och all sten, grus och sand som isälven fört med föll till botten. Iskanten flyttade sakta norrut allt eftersom inlandsisen smälte. Därför sträcker sig oftast rullstensåsar i nord-sydlig riktning. Just denna åsträcka ligger ovanför högsta kustlinjen, den gräns dit ishavets svallande vågor nådde som högst. Därför har Getaryggen ett skarpt markerat krön medan vågorna gett åsar under havsnivån en rundare form.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt,
  • inskrift eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Laxå

Bildat år: 1957

Areal: 2 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande av naturreservatet Getaryggen Pdf, 714.7 kB.

Skötselplan naturreservatet Getaryggen Pdf, 382.2 kB.

Hitta hit

Skyltar från vägen mellan Askersund och Tived. Parkering finns efter drygt 1 km vid Bosjön.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, cykling, ridning och tältning gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss