Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Viaskogen

Informationsskylt i skogsmiljö

Foto: Kumla kommun

Viaskogen är ett kommunalt naturreservat som består av en blandskog med träd i olika åldrar. Här finns många sorters blommor, både vanliga och ovanliga. I skogen finns också ett stort antal mossor, lavar och svampar. Trots att skogen är liten bor det olika sorters fåglar, däggdjur och groddjur här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan
 • Medföra ej kopplad hund
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
 • Plocka växter, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller vedsvampar
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats
 • Att insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet utan tillstånd från Kumla kommun.
 • Tälta mer än en natt eller i kommersiellt syfte.
 • Rida utan tillstånd från Kumla kommun.
 • Framföra motordrivet fordon
 • Sätta upp tavla eller affisch utöver reservatsinformation förutom på för ändamålet uppsatta tavlor

För regler, som avser nyttjande av elljusspåret, hänvisas till information i anslutning till spåret.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kumla

Bildat år: 2005

Areal: ca 70 hektar

Markägare: Kumla kommun

Reservatsbildare: Kumla kommun

Förvaltare: Kumla kommun

Hitta hit

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss