Viaskogen

Viaskogen är ett kommunalt naturreservat som består av en blandskog med träd i olika åldrar. Här finns många sorters blommor, både vanliga och ovanliga. I skogen finns också ett stort antal mossor, lavar och svampar. Trots att skogen är liten bor det olika sorters fåglar, däggdjur och groddjur här.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan
 • Medföra ej kopplad hund
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
 • Plocka växter, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller vedsvampar
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats
 • Att insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet utan tillstånd från Kumla kommun.
 • Tälta mer än en natt eller i kommersiellt syfte.
 • Rida utan tillstånd från Kumla kommun.
 • Framföra motordrivet fordon
 • Sätta upp tavla eller affisch utöver reservatsinformation förutom på för ändamålet uppsatta tavlor

För regler, som avser nyttjande av elljusspåret, hänvisas till information i anslutning till spåret.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Fakta

Kommun: Kumla
Bildat år: 2005
Areal: ca 70 hektar
Markägare: Kumla kommun
Reservatsbildare: Kumla kommun
Förvaltare: Kumla kommun