Notkojudden

Notkojudden är ett kommunalt naturreservat som består av en hög och tydlig rullstensås som formar en smal udde i Ölsjön norr om Ramsberg. På åsen växer gammal tall- och granskog. Syftet med reservatet är att bevara de geologiska värdena såväl som områdets naturvärden knutna till den äldre barrskogen.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • skada vegetation i övrigt t.ex. genom att samla ved, gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • framföra motorfordon inklusive snöskoter
  •  utan kommunens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller snitsla spår
  •  utan kommunens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2010
Areal: 5,3 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Lindesbergs kommun
Förvaltare: Lindesbergs kommun