Notkojudden

Fågel simmar i vatten

Storlom. Foto: Tore Näsman/Mostphotos

Notkojudden är ett kommunalt naturreservat som består av en hög och tydlig rullstensås som formar en smal udde i Ölsjön norr om Ramsberg. På åsen växer gammal tall- och granskog. Syftet med reservatet är att bevara de geologiska värdena såväl som områdets naturvärden knutna till den äldre barrskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • skada vegetation i övrigt t.ex. genom att samla ved, gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • framföra motorfordon inklusive snöskoter
  •  utan kommunens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller snitsla spår
  •  utan kommunens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2010

Areal: 5,3 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Lindesbergs kommun

Förvaltare: Lindesbergs kommun

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240178 Notkojudden

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240178 Notkojudden (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Lindesbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss