Broby äng

Öppen äng omgiven av lövskog.

Slåtterängen i Broby äng. Foto: Karin Sund

Broby äng är ett kommunalt naturreservat i Hallsbergs kommun, som består av en lundartad lövskog och en mindre äng. Hela området var i äldre tid öppen jordbruksmark. Vid parkeringen finns en före detta åker som numera sköts som äng genom årlig slåtter.

Broby äng, Nalavibergs ekäng och Oxaryggen är tre naturreservat som ligger i anslutning till varandra. Genom reservaten leder en markerad stig genom ekhagar och lundar. De tre naturreservaten utgör en viktig del i ett drumlinområde av riksintresse.

Information om naturreservatet Broby än på Hallsbergs kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Information om naturreservatet Nalaviberg

Information om naturreservatet Oxaryggen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada växtligheten i övrigt genom plocka eller gräva upp växter som örter, gräs, ris, svampar, mossor och lavar
 • störa eller skada djurlivet t. ex. genom att samla in insekter, klättra i boträd eller på nära håll fotografera fågelbo
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur
 • rida
 • parkera annat än på anvisad plats
 • framföra cykel eller motordrivet fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, skylt, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 1992

Areal: 3 hektar

Markägare: Hallsbergs kommun

Förvaltare: Hallsbergs kommun

Reservatsbildare: Hallsbergs kommun

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, SE0240125 Broby äng

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240125 Broby äng (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Hallsbergs kommun sköter naturreservatet

E-post till Hallsbergs kommun

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss