Broby äng

Öppen äng omgiven av lövskog.

Slåtterängen i Broby äng. Foto: Karin Sund

Broby äng är ett kommunalt naturreservat i Hallsbergs kommun, som består av en lundartad lövskog och en mindre äng. Hela området var i äldre tid öppen jordbruksmark. Vid parkeringen finns en före detta åker som numera sköts som äng genom årlig slåtter.

Broby äng, Nalavibergs ekäng och Oxaryggen är tre naturreservat som ligger i anslutning till varandra. Genom reservaten leder en markerad stig genom ekhagar och lundar. De tre naturreservaten utgör en viktig del i ett drumlinområde av riksintresse.

Information om naturreservatet Broby än på Hallsbergs kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Information om naturreservatet Nalaviberg

Information om naturreservatet Oxaryggen

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada växtligheten i övrigt genom plocka eller gräva upp växter som örter, gräs, ris, svampar, mossor och lavar
 • störa eller skada djurlivet t. ex. genom att samla in insekter, klättra i boträd eller på nära håll fotografera fågelbo
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur
 • rida
 • parkera annat än på anvisad plats
 • framföra cykel eller motordrivet fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, skylt, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Hallsbergs kommun sköter naturreservatet

E-post till Hallsbergs kommun

Fakta

Kommun: Hallsberg
Bildat år: 1992
Areal: 3 hektar
Markägare: Hallsbergs kommun
Förvaltare: Hallsbergs kommun
Reservatsbildare: Hallsbergs kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000