Gladarberget

Gladarberget är ett kommunalt naturreservat som ligger söder om samhället Hovsta utanför Örebro. Reservatet består av en skog i kuperad terräng med stora block. I skogen finns gott om gamla och döda träd. I norra delen av reservatet växer en yngre skog med stort inslag av lövträd som björk, asp och en och annan ek.

Örebro kommuns information om naturreservatet Gladarberget hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Gladarberget på Örebro kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Gladarberget på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 33,5 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun