Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gladarberget

Rastbord i skogsmiljö framför stort stenblock

Foto: Örebro kommun

Gladarberget är ett kommunalt naturreservat som ligger söder om samhället Hovsta utanför Örebro. Reservatet består av en skog i kuperad terräng med stora block. I skogen finns gott om gamla och döda träd. I norra delen av reservatet växer en yngre skog med stort inslag av lövträd som björk, asp och en och annan ek.

Örebro kommuns information om naturreservatet Gladarberget hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Gladarberget på Örebro kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Gladarberget på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2010

Areal: 33,5 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss