Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dammsjöhöjden

Skogsvy med granstammar på mossklädd mark

Gammal granskog i Dammsjöhöjden. Foto: Kjell Store

I naturreservatet Dammsjöhöjden är naturen omväxlande och det gäller att vara stadig på foten för att ta sig fram över branter, block och höga berg. Älg och varg, berguv och hackspettar – de gamla skogarna är djurens revir och bjuder på äkta vildmarkskänsla.

Blockig terräng

Reservatet är beläget i ett kuperat landskap som består av barrskog, myrar och tjärnar. Dammsjöhöjdens mittersta topp är områdets högsta punkt, och står sig 315 meter över havet. Tack vare det höga läget och den blockrika terrängen råder ett stabilt mikroklimat som gynnar fuktkrävande arter. På vintern är det ofta rikligt med snö, vilket kan ses på de många brutna trädtopparna.

Gammeltallar

Skogen är en så kallad boreal barrskog, en skogstyp typisk för nordliga områden.
De flesta träden här är drygt hundra år gamla men det finns även tallar som är 200-300 år gamla. Här finnes även enstaka jättegranar. En granstam uppmättes till ett omfång på 205 cm i brösthöjd!

Grova aspar

I sprickdalar och branter växer en del gamla grova aspar. På stammarna syns inte sällan bohål både ugglor och hackspettar trivs i dessa träd. Asparna är viktig för flera ovanliga arter, som lunglav. I blött tillstånd blir denna bladlav kraftigt grön medan den är gråaktig eller brungrön som torr.

Vargaskog

Här i reservatet har du chans att får höra vargar yla. Under flera års tid vet vi att det hållit till en vargfamilj i trakten. Precis som vi människor lever vargar gärna i långvariga familjerelationer. Chansen att få se en varg är däremot liten, de är räddare för dig än du för dem. Men håll utkik efter spillning med grovt hår från älg eller benbitar i, då kommer det troligen från en varg. Kadaver efter älg och rådjur är också typiska spår.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående
  eller omkullfallna träd eller buskar,
 • skada vegetationen i övrigt t. ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor, eller lavar.
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2009

Areal: 215 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Dammsjöhöjden Pdf, 1.6 MB.

Hitta hit

Från Nora: Tag väg 244 via Gyttorp mot Hällefors. 2,6 km efter du passerat Stadra, sväng vänster mot Ekebergstorp och kör 1,7 km km innan du ännu en gång tar av åt vänster. Efter ca 900 meter är du framme vid parkering och start på markerad stigrunda.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss