Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekeby Ekhage

Blå blommor bland vissna löv på marken

Ekeby-Ekhage är ett kommunalt naturreservat som består av en ekhage där örebroarna på nära håll kan njuta av blåsippor, hasselsnår, skogstry och under sommaren orkidéer som jungfru Marie nycklar, tvåblad och nattviol. Från Oset går ett populärt cykelstråk förbi Hjälmarsberg ut mot Ekeby-Almby.

Örebro kommuns information om naturreservatet Ekeby-Ekhage hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Ekeby-Ekhage på kommunens webbsida Länk till annan webbplats.

Ekeby-Ekhage på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad eldplats
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar (men det är tillåtet för personer med rörelsenedsättning att använda åkfordon på iordningställda och anvisade stigar)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • utan tillstånd från förvaltaren sätta upp skylt, orienteringskontroll eller
  liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
 • utan tillstånd från förvaltaren tälta eller ställa upp husvagn och husbil

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Örebro

Areal: 8,7 ha

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240155 Ekeby-Almby

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240155 Ekeby-Almby (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss