Ekeby-Ekhage

Ekeby-Ekhage är ett kommunalt naturreservat som består av en ekhage där örebroarna på nära håll kan njuta av blåsippor, hasselsnår, skogstry och under sommaren orkidéer som jungfru Marie nycklar, tvåblad och nattviol. Från Oset går ett populärt cykelstråk förbi Hjälmarsberg ut mot Ekeby-Almby.

Örebro kommuns information om naturreservatet Ekeby-Ekhage hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Ekeby-Ekhage på kommunens webbsida Länk till annan webbplats.

Ekeby-Ekhage på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • skada växtligheten genom uppgrävning ovarsam plockning eller på annat sätt
  • ha hunden lös
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1994
Areal: 4 ha
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000