Lejakärret

Spångad stig över öppen mark med enstaka lövträd och grönskande växtlighet på marken

Lejakärret före slåtter. Foto: Christer Moberg

Naturreservatet Lejakärret är så nära Ölands orkidémarker vi kan komma i vårt län. På ett gammalt gruvfält där bland annat kopparkis brutits fram till 1919 växer en rad orkidéer, många i stort antal. En lättgången stig leder runt i området, som bjuder på många underbara upplevelser av några av våra allra vackraste orkidéer. Bästa tiden att besöka Lejakärret är i början av juli.

Här finns många orkidéer

Berggrunden i området innehåller bland annat kopparkis och kalksten. Den kalkhaltiga marken har gynnat en mycket rik flora. I kärrmarkerna växer jungfru marie nycklar, tvåblad, vitpyrola, brudsporre, gräsull och kärrspira. Orkidén kärrknipprot, har här en av sina rikaste platser i länet. I den omkringliggande skogsmarken växer knottblomster, skogsknipprot och purpurknipprot. Här finns även underviol, sommarfibbla, tibast, klotpyrola och blåsippa. Efter att ha passerat det fortfarande kala sligfältet, som ligger som en stor sandstrand mitt i skogen, kommer du till de kalkrika kärrmarkerna. Här finns den i länet annars mycket sällsynta kärrknipproten, tillsammans med kalkkrävande kärrväxter som gräsull, tuvsäv, hårstarr och smalfräken.

Rester efter en Koppargruva

Brytning av kopparkis i området startade på 1550-talet, då Lejagruvan strax söder om reservatet öppnades. Brytningen pågick sedan under korta perioder fram till 1919. I området finns ett cirka en hektar stort ökenartat sligfält med grönskimrande kalk- och kopparhaltig sand. Sligen är en finkornig restprodukt efter bearbetningen av kopparmalm. I området finns också ruiner efter byggnader och gruvhål som tydliga spår från den tidigare gruvhanteringen.

Håll dig till stigarna

Inom Lejakärret finns en cirka 1 kilometer lång markerad stig. För att skydda känsliga växter, särskilt vissa orkidéer, är det viktigt att inte gå utanför de spänger som finns i kärrområdena.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor och växtlighet
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • cykla eller framföra motordrivet fordon
  • anordna orienteringskontroller eller fasta spår
  • sätta upp orienteringskontroller, skyltar, affischer eller liknandeext

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 1973
Areal: 6 hektar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet LejakärretPDF