Öknaskogen

Öknaskogen är ett kommunalt naturreservat som ligger strax intill villaområdet Vivalla och Lundby i Örebro. Ett elljusspår sträcker sig genom blåbärsgranskog, tallmyrar och fuktiga sänkor med lövskog. På vintern finns här ett skidspår..

Örebro kommuns information om naturreservatet Öknaskogen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Öknaskogen på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Öknaskogen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 701 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun