Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nasta marmorbrott

Vattenspegel med bergbrant och skog i bakgrunden

Foto: Örebro kommun

Nasta marmorbrott är ett kommunalt naturreservat som består av ett vattenfyllt marmorbrott omgivet av skog. Då marken kring brottet är kalkrik, hittar du här flera sällsynta, kalkkrävande växter, som den ovanliga lilla blomman hällebräcka.

Örebro kommuns information om naturreservatet Nasta marmorbrott hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Nasta marmorbrott på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Nasta marmorbrott på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medvetet skada eller störa djurlivet
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisad stigar/vägar
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2010

Areal: 1,7 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Förvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss