Nasta marmorbrott

Nasta marmorbrott är ett kommunalt naturreservat som består av ett vattenfyllt marmorbrott omgivet av skog. Då marken kring brottet är kalkrik, hittar du här flera sällsynta, kalkkrävande växter, som den ovanliga lilla blomman hällebräcka.

Örebro kommuns information om naturreservatet Nasta marmorbrott hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Nasta marmorbrott på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Nasta marmorbrott på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medvetet skada eller störa djurlivet
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisad stigar/vägar
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 1,7 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun