Erikaberget

Mellan grangrenar skymtar en vid utsikt över ett lägre landskap

Erikaberget. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Erikaberget är ett välkänt utflyktsmål sedan många år tillbaka. Från toppen av Erikaberget, 210 meter över havet, bjuds besökaren en vacker utsikt över Rastälvsdalen, en av Bergslagens dalgångar som löper i nord-sydlig riktning. Förr vallfärdade gästerna på den gamla kurorten i Nyhyttan upp till toppen för att njuta av den friska luften och solnedgången.

Här kan du möta lodjuret

Erikaberget är den mittersta av reservatets tre toppar. De andra två heter Uvberget och Ställberget. Vandringen upp går genom en storblockig brant, där skogen på grund av den oländiga terrängen har fått vara i fred för skogsmaskinerna. I branten växer bergglim med sina vita små blommor, på de kalkpåverkade delarna blåsippa, trolldruva och underviol. Lodjuren trivs också i branten, där de lätt kan gömma sig och söka skydd. Kanske den stora katten iakttar dig när du kommer gående?

Fågelrika miljöer

Uppe på berget är marken torr och tallbevuxen. Renlavar och flera sorters bägarlavar breder ut sig över hällarna. I öster finns en mindre sänka med en öppen myr och Kviddtjärnen. Gråspett, tretåig hackspett, korp, berguv, tjäder, orre och järpe hör till reservatets mer eller mindre regelbundna besökare. På våren spelar orrarna på Kviddtjärnens is. Järpens visslande hörs och man kan ibland se den flyga upp.

Tillgänglighet

I naturreservatet Erikaberget kan du vandra cirka 3 kilometer på markerad stig. För den som gillar strapatser rekommenderas en icke markerad tur upp till Uvberget. Stigningen sker delvis i brant terräng, men väl uppe har man fri utsikt ända bort till Norasjön. På Erikaberget finns en eldplats. Ved finns på plats. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet).

Teckentolkad information

Vackra utsikter i naturreservatet Erikaberget

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • bedriva bergsklättring i branterna
 • bedriva insamling av insekter
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar
 • tälta
 • anordna snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • köra motorfordon eller cykla

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2000

Areal: 71,5 hektar

Markägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240097 Erikaberget

Beslut och skötselplan naturreservatet Erikaberget Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240097 Erikaberget (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Erikaberget ligger 2,4 km nordväst om Nora. Parkeringen ligger strax till vänster om bron över rastälven mot Nyhyttan. Infotavlan står till öster om bron och vägen. En markerad 4 km lång stig går upp på Erikaberget och dess omgivningar. Den norra delen av stigen är en stigslinga runt bergets norra höjdläge. Grillplats finns på mellersta toppen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring tält grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss