Hällkistan

Lila och gula blommor i gräsmark

Foto: Kumla kommun

Hällkistan är ett kommunalt reservat.

Naturreservatet Hällkistan ligger söder om Hällabrottet och består av en öppen ängsmark på kalkrik mark med forntida gravar, så kallade hällkistor. Syftet med reservatet är att bevara den kalkgynnade torrängsfloran som finns kvar i området. 

Kumla kommuns information om Hällkistan (visitkumla.se) Länk till annan webbplats.

Hällkistan i Yxhults stenåldersgravar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • Ta bort fossil från berggrunden eller bortföra sten eller fossil från reservatet,
  • Plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor och lavar,
  • Göra upp eld, tälta, ställa upp husvagn eller husbil,
  • Framföra motordrivet fordon eller motordrivet redskap annat än på reservatets parkering,
  • Rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar,
  • På störande sätt använda radio eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller,
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur med undantag för hund när den används vid eftersök.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kumla

Bildat år: 2013/2018

Areal: 5,9 hektar

Markägare: Kumla kommun

Reservatsbildare: Kumla kommun

Förvaltare: Kumla kommun

Hitta hit

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss