Hällkistan

Hällkistan är ett kommunalt reservat.

Naturreservatet Hällkistan ligger söder om Hällabrottet och består av en öppen ängsmark på kalkrik mark med forntida gravar, så kallade hällkistor. Syftet med reservatet är att bevara den kalkgynnade torrängsfloran som finns kvar i området. 

Hällkistan på Kumla kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Hällkistan i Yxhults stenåldersgravar

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • Ta bort fossil från berggrunden eller bortföra sten eller fossil från reservatet,
  • Plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor och lavar,
  • Göra upp eld, tälta, ställa upp husvagn eller husbil,
  • Framföra motordrivet fordon eller motordrivet redskap annat än på reservatets parkering,
  • Rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar,
  • På störande sätt använda radio eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller,
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur med undantag för hund när den används vid eftersök.

Serviceinformation

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Fakta

Kommun: Kumla
Bildat år: 2013/2018
Areal: 5,9 hektar
Markägare: Kumla kommun
Reservatsbildare: Kumla kommun
Förvaltare: Kumla kommun