Stadsparken

Stadsparken är ett kommunalt reservat. Reservatet är en del av det skogsområde som ligger närmast Askersunds stadskärna i nära kontakt med sjön Alsen. Området är ingen park i egentlig mening, utan ett skogsparti med både magra hällmarkstallskogar och fuktigare sänkor med inslag av lövträd.

För mer information om naturreservatet Stadsparken, kontakta Askersunds kommun.

Askersunds kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund
  • bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar. Undantag gäller för verksamheter knutna till undervisning eller föreningsverksamhet.
  • göra upp eld annat än på härför anvisad plats
  • cykla eller att rida
  • framföra motordrivet fordon

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Askersunds kommun sköter naturreservatet

E-post till Askersunds kommun

Telefon 0583-810 00

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2005
Areal: 10,4 hektar
Markägare: Askersunds kommun
Reservatsbildare: Askersunds kommun
Förvaltare: Askersunds kommun