Varbergaskogen

Varbergskogen är ett kommunalt naturreservat och något så ovanligt som ett större skogsområde mitt inne i staden. Skogen är omväxlande med många olika miljöer. Mörka fuktiga granskogar, pelarsalar med stora tallar och ljusa björkklädda lövdungar. I mitten av området finns en konstgjord damm där grodor och salamandrar har hittat ett hem. De olika miljöerna lockar fjärilar, fåglar och många fina växter. 

Örebro kommuns information om naturreservatet Varbergskogen hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Varbergaskogen på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Varbergskogen på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • gräva upp och/eller bortföra hotade eller hänsynskrävande växter och djur,
 • inte ha hunden kopplad,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • tälta om man inte fått tillåtelse av förvaltaren,
 • ställa upp husvagn annat än på anvisade platser,
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar,
 • rida,
 • jakt får endast bedrivas i form av skyddsjakt i samråd med tillsynsmyndigheten, miljönämnden Örebro kommun,
 • anbringa tavla eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2009
Areal: 93 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun