Ekeby Dreve

Ekeby-Dreve är ett kommunalt naturreservat som ligger på en lövskogsrik udde som sträcker sig ut i Hjälmaren. Här kan man fortfarande se spår efterdet sena 1800-talets sjösänkning, den gamla strandlinjen syns som en stensträng uppe i skogen. I skogen växer ädellövträd som ek, ask och lönn. I den västra delen av reservatet finns en sumpskog med gott om stående och liggande döda alar.

Örebro kommuns information om naturreservatet Ekeby Dreve hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Ekeby Dreve på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Ekeby Dreve på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (t.ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • Framföra motorfordon annat än på anvisad väg, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • fiska annat än med enkla handredskap.
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2012
Areal: 38,4 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun