Ekeby Dreve

Stig genom skog mot öppet vatten

Foto: Örebro kommun

Ekeby-Dreve är ett kommunalt naturreservat som ligger på en lövskogsrik udde som sträcker sig ut i Hjälmaren. Här kan man fortfarande se spår efter det sena 1800-talets sjösänkning, den gamla strandlinjen syns som en stensträng uppe i skogen. I skogen växer ädellövträd som ek, ask och lönn. I den västra delen av reservatet finns en sumpskog med gott om stående och liggande döda alar.

Örebro kommuns information om naturreservatet Ekeby Dreve hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Ekeby Dreve på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Ekeby Dreve på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (t.ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • Framföra motorfordon annat än på anvisad väg, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • fiska annat än med enkla handredskap.
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2012

Areal: 38,4 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Natura 2000: delar av naturreservatet ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240167 Ekeby dreve.

Förvaltare: Örebro kommun

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss