Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Håkansbodaberget

Utsikt från lavklädd häll med tallar över sjö

Utsikt över Håkansbodasjön. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Håkansbodaberget är ett bergigt gammelskogsområde med gammal barrblandskog och stora gamla aspar. Pärluggla, tjäder, gelélavar, veckticka och knärot trivs i området. Från berget har man fin utsikt över Håkansbodasjön.

Bland trolldruvor och barrskogens egen orkidé

Mellan höjderna ligger sänkor med myrar och tjärnen Lopotten. Inne bland granar och tallar står aspar och björkar. I asparna finns bohål, och på stammarna växer många lavar och svampar. Barrblandskogen är 200 år gammal. I mer låglänta, fuktiga lägen är granen vanligare, och där växer det många tagellavar. På platser där det finns kalk i marken trivs blåsippa, trolldruva och nattviol. Den lilla orkidén knärot finns också här, men behöver ingen kalk i marken, utan trivs även i vanliga barrskogar.

Många sällsynta arter

I området finns 15 mer eller mindre hotade arter. De flesta är missgynnade av modernt skogsbruk. Svamparna veckticka och kandelabersvamp växer bara på döda stammar av asp. Den senare ser ut som en liten vit kandelaber eller grenig buske i miniatyr. Bland de hotade och sällsynta lavarna kan nämnas den lilla buskformade arten brokig tagellav, som ofta återfinns på klippväggar i skyddade fuktiga lägen. Myskmåra är en blomväxt med ett krypande växtsätt, som hittas på marken eller på stenhögar vid foten av bergbranter och sluttningar.

Här trivs hackspettarna

Under en vandring finns stor chans att stöta upp en tjäder eller en järpe – skogens lilla tomte. Har man tur kan man också stöta ihop med skogens minsta uggla, sparvugglan, som stirrar på dig från en grantopp. Vårmorgnar visslar den sitt revirläte i gryning och skymning. I de tvåhundraåriga granarna söker den tretåiga hackspetten efter larver och insekter. Det finns mycket död ved av olika åldrar och trädslag i området. Den kuperade terrängen har gjort det svårt att avverka skogen. Därför har många insekter och vedsvampar hittat en gynnsam miljö. Det är tillåtet att plocka matsvamp i reservatet, så ta med svampkorgen! I öster gränsar Håkansbodaberget till naturreservatet Meshattbäcken, som även omfattar hela Håkansbodasjön.

Information om naturreservatet Mesahattbäcken

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor och lavar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • bedriva insamling av insekter
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • anordna snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2000

Areal: 41 hektar

Markägare: Naturvårdsverket samt enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av naturreservatet ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240096 Håkansbodaberget

Beslut och skötselplan naturreservatet Håkansbodaberget Pdf, 1.7 MB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240096 Håkansbodaberget (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Skyltat från infarten mot Järnboås kyrka. Efter 2 km, ta höger vid liten reservatsskylt, fortsätt 5 km. Genom reservatet löper en 2 km lång rundslinga.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring och paddling grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss