Ånnaboda

Ånnaboda är ett kommunalt naturreservat som består av ett fantastiskt friluftsområde centralt i det stora skogs- och sjölandskapet Kilsbergen. Här kan man bland annat åka slalom, snowboard, skridsko eller längdåkning på vintern och fiska, bada eller vandra på sommaren.

Örebro kommuns information om naturreservatet Ånnaboda hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Ånnaboda på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Ånnaboda på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • gräva upp och bortföra hotade eller hänsynskrävande blommor, svampar och lavar
 • medföra ej kopplad hund
 • ställa upp husvagn annat än på anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • anbringa tavla eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt
 • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare eller dyligt.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2002
Areal: 240 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun
Natura 2000: en mindre del av området ingår i EU:s nätverke av skyddad natur, Natura 2000

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, rida, cykla gul